You are here: Partners ALEZI > Hejmen

Hejmen

Heymen

Vzw Hejmen
Halfmaartstraat 10
3000 Leuven
016/22.10.25
hejmen@skynet.be
www.hejmen.be

Vzw Hejmen is erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en beschikt over volgende erkenningen:
  • Tehuis voor Werkenden 
  • Dienst Beschermd Wonen
  • Dienst Inclusieve Ondersteuning (DIO)
 

Aanbod en visie

 
Over de verschillende woonvormen heen doet vzw Hejmen een woon- en begeleidingsaanbod aan volwassenen met een beperking die ondersteuning behoeven en wensen op vlak van wonen en leven in al zijn facetten. De cliënten zijn personen die een externe dagbesteding en een zekere mate van zelfstandigheid aankunnen.
 
Hierbij wil vzw Hejmen residentieel (TW) of ambulant (Beswo, DIO) een individuele begeleiding op maat van de cliënt voorzien, die ruimte biedt aan de groei naar meer zelfstandigheid en zelfactualisering. Dit willen we binnen ons begeleidingsmodel, op basis van dialoog en gelijkwaardigheid, bewaken door deze af te stemmen op de mogelijkheden van de cliënt, elk met zijn eigenheid.
 
Om dit aanbod te verwezenlijken doen de cliënten beroep op een enthousiaste begeleidingsequipe van 20 personen en de onmisbare ondersteunende functies.
 

Doelgroep

De doelgroep bestaat voornamelijk uit mensen met een (licht tot matig) mentale beperking, mogelijk met bijkomende motorische of zintuiglijke beperkingen en/of psychosociale problemen. In principe wordt bij de aanvraag van elke kandidaat bewoner individueel en onbevooroordeeld afgewogen of het Hejmenaanbod tegemoet kan komen aan de individuele ondersteuningsvraag.  Voor onze Dienst Inclusieve Ondersteuning organiseren we specifiek een begeleidingsaanbod voor normaal begaafde personen met een autisme spectrumstoornis. 

 

ALEZI - Oostremstraat 26 - 3020 Herent - Tel. (016)88 19 26. Contacteer ons