You are here: Partners ALEZI > Oostrem

Oostrem

Oostrem

V.z.w. Oostrem
Bijlokstraat 90
3020 Herent
016/23.15.45

secretariaat.oostrem@telenet.be
www.oostrem.be

 

Aanbod 

  • Dagcentrum.
  • Begeleid werken voor mensen met een verstandelijke en motorische handicap.
  • Nursinghome voor mensen met een verstandelijke en motorische handicap.
  • Overbruggingszorg, nursinghome en dagcentrum voor mensen met NAH en/of Multiple Sclerose.

 

Doelstellingen en klemtonen in de werking

De klemtoon voor de bewoners van het nursingtehuis ligt op ‘een thuis bieden’. Dit wil zeggen een plaats waar men zich goed voelt, een eigen plek heeft (zowel ruimtelijk als psychologisch), zich veilig en geborgen weet, bezoek kan ontvangen… Er wordt rekening gehouden met de sociale netwerken waar de bewoners deel van uitmaken of zullen, kunnen en/of willen uitmaken. Het dagcentrum biedt een aangepast, individueel weekprogramma aan. In en naast dit programma wordt er aandacht besteed aan het zich goed voelen en aan het goed functioneren van de dagcentrumgebruikers. Oostrem werkt gezinsondersteunend (bijvoorbeeld op vlak van administratie, conflicten, kortopvang,… ), zowel in het home als het dagcentrum. Oostrem zoekt mee naar de verwezenlijking van de dromen van de gebruikers.
 

Doelgroepen

Oostrem begeleidt volwassenen met een verstandelijke, een motorische of een meervoudige handicap. Deze personen kunnen bijkomende problemen (vb. sociaal-emotioneel, sensorisch, medisch…) vertonen. Zij kunnen begeleid worden, voor zover de hulpverlening die voor deze complexe problemen vereist is, kadert in het bestaande zorgaanbod. Binnen deze doelgroepen heeft Oostrem aandacht voor de meest zorgbehoevenden. Oostrem wil aan deze personen dagbesteding en indien gewenst ook woongelegenheid bieden. Dit betekent op het gebied van dagbesteding het aanbieden van opvang en sfeerbegeleiding, arbeids-, bezigheids- of ervaringsgerichte activiteiten. Op het gebied van wonen betekent dit dat Oostrem een integrale woonvoorziening is, waar gespecialiseerde begeleiding geboden wordt in een aangepaste infrastructuur.

ALEZI - Oostremstraat 26 - 3020 Herent - Tel. (016)88 19 26. Contacteer ons