You are here: Zorgpoort ALEZI

Zorgpoort Alezi

  Informatie

  De Zorgpoort, Halfmaartstraat 10, 3000 Leuven

  zorgpoort@alezi.org

  (0492) 155 455

  Dagelijks bereikbaar van 13u tot 16u

  Zorgpoort ALEZI

  Ben je op zoek naar begeleiding, dagbesteding of woonondersteuning? Heb je vragen rond Persoonsvolgende financiering (PVF), Basisondersteuningsbudget (BOB) of Rechtstreeks Toegankelijke hulpverlening (RTH)? Raak je niet wijs uit de procedures en formaliteiten voor het aanvragen van ondersteuning?

  De Zorgpoort gaat met jou op zoek naar antwoorden en oplossingen voor de ondersteuning die je zoekt. We bieden een luisterend oor, informeren, zoeken naar een gepast anbod of verwijzen door. 

  De Zorgpoort richt zich naar volwassenen met een beperking die ondersteuning wensen. Ook familie, andere personen uit het netwerk en betrokken diensten kunnen bij de Zorgpoort terecht. 

  De deelnemende organisaties van het team zijn Hejmen en Oostrem.

  De Zorgpoort is gevestigd in op volgend adres: Halfmaartstraat 10 in Leuven en is dagelijks bereikbaar tijdens weekdagen van 13u tot 16u.