You are here: Home

Home

  Actua

  Eind juni besliste Begeleid Wonen Leuven om de deelname aan het samenwerkingsverband Alezi stop te zetten. Hejmen en Oostrem bouwen verder aan het toekomstplan van Alezi en gaan verder samenwerken om een continuüm binnen de regio te realiseren. Daarnaast zullen zij ook intenser samenwerken rond een aantal faciliterende diensten.

  Een samenwerkingsverband voor personen met een beperking in de regio Leuven

   

  Hejmen en Oostrem werken op een aantal vlakken intenser samen. Op die manier willen zij synergie creëren naar hun cliënten en hun medewerkers. Zij bundelen in de regio Leuven hun krachten om in de toekomst op een aantal domeinen intensief samen te werken. Zij bouwen een functioneel samenwerkingsverband uit waarbij een autonome manier van werken gewaarborgd wordt. Ook extern zal deze samenwerking zichtbaar zijn. Daarom werd besloten om ook een naam voor dit samenwerkingsverband te kiezen, namelijk ALEZI. Deze naam verwijst naar Associatie LEuvense Zorgverlenende Initiatieven en heeft ook de betekenis van: ‘We gaan ervoor’.

  ALEZI - Oostremstraat 26 - 3020 Herent - Tel. (016)88 19 26. Contacteer ons